Suomessa pian käyttöön tuleva ensimmäinen täysin digitaalinen mobiiliajokortti parantaa ajokortin käyttömahdollisuuksia merkittävästi, sanoo Trafin pääjohtaja.
Pilotoimme Liikenneviraston kanssa työkalua tiestöstä otettujen kuvien sisällön tunnistamiseen.  Kuvantunnistuksella saadaan ajantasaista tietoa tieomaisuudesta, jolloin kunnossapitoakin voidaan tehdä tehokkaammin. Tutustu pilottiin tarkemmin asiakasreferenssistä.

IT-ratkaisut apuna liikenteen ja logistiikan sujuvoittamisessa

Maamme erityspiirre ovat pitkät välimatkat ja kasvavat liikennemäärät ovat lisänneet liikkumisen haasteita ja kustannuksia. Nykypäivänä IT-ratkaisut, kuten kehittynyt datan hallinta ja analytiikka, IoT, kyberturvallisuus, paikkatieto ja ohjelmistorobotiikka sekä koneoppiminen ovat keskeisessä asemassa liikkumisen uusia palveluja. Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS, Intelligent Transportation Systems) toimivat osana liikenteen ja kuljetusten seurantaa, ohjaamista ja tiedonvälitystä sekä avustavat ihmisiä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

transportation-city-speed-efficiency
5x Muutos liikenne

Mitä tapahtuu liikenteessä nyt?

Keräsimme inspiraatioksi viisi esimerkkiä organisaatioista, jotka ovat lähestyneet tehokkuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden asettamia vaateita uudella tavalla. 

Tutustu maksuttomaan eKirjaan ja lue, kuinka data valjastetaan liiketoiminnan polttoaineeksi. 

Lataa eKirja